Czeskie i Polskie Skalne Miasta


Idź do treści

Menu główne:


TRASA 2- okrężny szlak po Teplickim Skalnym Mieście

TRASY TURYSTYCZNE

SKALNE MIASTO W TEPLICACH


Ten okrężny szlak liczy sobie prawie 6 km. Podobnie jak w Adrszpaskim Skalnym Mieście jest on bardzo dobrze oznakowany (kolor niebieski) i wyposarzony w tablice informacyjne.
Kasa przy wejściu w skały jest czynna codziennie, w okresie od maja do końca października. W kasie możecie się też zaopatrzyć w kartki pocztowe, które można na miejscu wysłać oraz w przewodniki, mapy i inne pamiątki.

OPIS TRASY.

Punkt początkowy to wejście do Teplickiego Skalnego Miasta (szlak niebieski). Idziemy w kierunku Echa (Ozvena) z punktem widokowym na Łysy Wierch (trasa nr 3), a następnie do drogi prowadzącej do zamku ,,Strzemię"-dokładny opis zamku znajdziecie w dalszej części opisującej ciekawe miejsca. Aby wejść na zamek musicie najpierw pokonać wiele stromych schodów. Teraz kontynuujemy wędrówkę w kierunku Skalnej Bramy, a następnie po jakiś 150 m dochodzimy do skrzyżowania pod Siekierą. Po lewej stronie widzimy nieoznakowaną drogę, którą po jakiś 500 m możemy dojść do zielonego szlaku. My, jednak dalej trzymamy się niebieskiego i idziemy do Chatki przy Skalnej Narzeczonej (Skalni nevesta). dalej idziemy Starymi Zamkowymi Schodami gdy spojrzycie w górę zobaczycie Golema. Idąc dalej, po krótkiej chwili, stoicie już na Wielkim Placu Świątynnym ( Velke chramove namesti). Teraz kolej na Mały Plac Świątynny i Klatkę Lwa. Tym sposobem dochodzimy do jednej z najczęściej fotografowanej skały, a jest nią Skalna korona. Idziemy dalej, powoli odsłania się przed nami potężny masyw tzw.Świątynne Ściany. Kolejno mijamy Ogród Karkonosza (Krakonosova zahradka), nad którym wznosi się piękna baszta skalna Sfinks, i inne skałki.

SŁYNNA SKAŁA -SKALNA KORONA (TEPLICKIE SKAŁY)

SCHODY PROWADZĄCE DO RUIN ZAMKU STRZEMIĘ

Tuż przed mostkiem nad potokiem możemy jeszcze raz spojrzeć za siebie, aby podziwiać Ogrom Świątynnych Ścian.
Idziemy dalej szlakiem, przechodzimy pod Śledzikiem (Herinek)-skalna baszta i dochodzimy do niewielkiej grupy skał zwanej Odyniec i Pies (kanec a Pes). Następnie kierujemy się na Wieżę Jardy Berana, gdy spojrzymy w lewo zobaczymy między drzewami Skalny Amfiteatr. Po kilkudziesięciu metrach dochodzimy do skrzyżowania szlaków. Na lewo odchodzi szlak zielony, który prowadzi do Janovic, my jednak idziemy na prawo dalej niebieskim szlakiem. Przechodzimy teraz pod Niedźwiedziem Polarnym (Ledni medved) i przez skalny tunel dostajemy się na skraj Doliny Anny (anenske udoli), przez którą dojdziemy aż do jarów
Sybiru (panuje tu swoisty mikroklimat- zobacz dokładny opis w dalszej części). Tym też jarem dochodzimy do węzła szlaków nad chatą przy Skalnej Narzeczonej, gdzie kończy się szlak okrężny mający 4 km.
Wracamy tą samą drogą, aż do wejścia w skały.


ŚWIĄTYNNE ŚCIANY W TEPLICACH

SKAŁY TEPLICKIE

SIBIR - TEPLICKIE SKAŁY

SIBIR W TEPLICACH

Uwaga! Jeśli nie bolą Was nogi i czujecie dalej nieodpartą chęć zwiedzania możecie dojść do skrzyżowania przy Rzeźnickiej Siekierze i pójść nieoznakowaną drogą (500 m) do szlaku zielonego.(zobacz dokładny opis trasy nr4) Na skrzyżowaniu możemy pójść: w lewo gdzie po kilku kilometrach wyjdziemy w Teplicach (mieście) po drodze zaliczając punkt widokowy Lokomotywa, albo w prawo- idąc w tym kierunku po jakiś 3 km dojdziemy do skrzyżowania szlaków w Osadzie Skały, po drodze mijając najwyższe wzniesienie okolicy Czap 789 m.
Inny wariant: Wracamy do Echa (drewniana altanka-od stromych schodów prowadzących na zamek Strzemię jakieś 250m.) Za Echem (5o m) po lewej stronie odchodzi żółty szlak (trasa 5). idąc nim dojdziemy do sztucznego jeziorka (te same po którym pływamy łódkami), a następnie do Adrszpaskiego Skalnego Miasta (3 km).
Wybór należy do Was. Przestrzegam jednak przed tym by nie przeceniać swoich sił, bo może się okazać, że następnego dnia nie będziecie czuli swoich nóg :-)Opis interesujących miejsc na trasie

-Echo (Ozvena)-Jest to drewniana altanka, kiedyś właśnie w tym miejscu strzelano z moździerza. Zbocza leżącego na przeciw Łysego wierchu (Lysy vrch) odbijają kilkakrotnie dźwięk.

,,Strzemię" (Strmen)-
Tak wBa[nie si nazywaB [redniowieczny zamek, a raczej zameczek stra|niczy. Jednak by si do niego dosta musimy pokona wiele stromych schodów. W przewodniku ,,Skalne Miasta" wydanym przez wydawnictwo JUKO napisano o ruinach tego zamku tak:

Zamek zostaB zbudowany na wysokiej skale, w [rodku gBbokiego boru nadgranicznego. Zasadnicz cz[ zamku wybudowano w masywie skalnym. Równie| i wie| zamkow tworzyB przystosowany i ociosany blok skalny z mnóstwem wci do osadzania belkowania, na którym opieraBy sie drewniane kru|ganki i pomosty. Na mniejszej skale, przed wie| prawdopodobnie znajdowaBo si poBczone z ni drewnianym mostem obwarowane miejsce. Zamek zbudowali panowie ze Skalicy, którzy dzier|yli tak|e pobliskie zamki w Adrszpachu i Vizmburgu. Sw nazw zawdzicza herbowi rodowemu, który przedstawiaB strzemi. Zamek zostaB prawdopodobnie zaBo|ony w poBowie XIII wieku. Wzmiankowany jest w dziele ,,Majestas Carolina" Karola IV, w innych zródBach pojawia si tylko wyjtkowo. okoBo roku 1362 zamek ,,Strzemi" byB w posiadaniu Tasa z Ryzmburka. Po 1363 r. zamek kupiB Hynek z Dube i Nachodu. DziedziczyB go po nim jego syn. Panowie z Dube s odnotowani jako wBa[ciciele zamku jeszcze w roku 1436. Dalsze jego dzieje s nieznane. Panuje pogld, |e tak jak zamki w Adrszpachu i SkaBach, wpadB w rce Husytów i zostaB zniszczony w okresie wojen husyckich lub pózniej, w roku 1447. W spisie zamków, które w tym|e roku zostaBy wykupione i zburzone przez Zlzaków, juz si go nie wymienia.
W Ksigach Ziemskich odnotowane jest ,,Strzemi" jeszcze w roku 1534, jako zamek zburzony, a roku 1607 jako zamek opuszczony. yródBa pisane podaj, |e pochodzcych z niego materiaBów budowlanych u|yto do budowy domów wsi Trzmeny (Trmeny), która jest wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1606. Nazwano j Stegreifen. Obecnie jest ona cz[ci Teplic nad Metuj i nosi nazw Kamenec. Po zamku ,,Strzemi" pozostaBy tylko ociosane [ciany skalne z wyciciami na belkowanie oraz resztki schodów."

Skalna Brama(Skalni brana)- Jest to ciekawe miejsce znajduje si tu bowiem tablica upamitniajca pobyt Johanna Wolfganga Goethego (1755 roku). Natomiast na uko[nej [cianie jest wyciosana data ,,1824"- to wBa[nie w tym roku |ywioB daB o sobie zna w postaci po|aru, który zniszczyB las. MiaBo to jednak i swoje dobre strony zostaBo bowiem odsBonite nieznane wcze[niej Skalne Miasto.

Skalna Kaplica (Skalni kaple)- Tu| pod Kapucynem, w miejscu gdzie droga skrca w prawo, zobaczysz wskie przej[cie w skaBach. Tu| za nim, w lewo idc po kilku kamiennych schodach mo|esz si dosta do skalnej kaplicy.

Skalna Korona- ZostaBa zdobyta przez wspinaczy ju| w latach dwudziestych.( 1927- Rudolf Kaden i Fritz Wiessner) Droga wspinaczkowa na skaB rozpoczyna si bezpo[rednio ze szlaku.

Zwitynia (Hram)- jest to wwóz w masywie Switynnych Zcian. Ciekawostk jest fakt, |e jeszcze na pocztku naszego wieku grywano dla turystów na katarynce.

Zwitynne Zciany (Chramove steny)- jest to du|y masyw skalnych [cian (7o metrów wysoko[ci).

Ogród Karkonosza (Krakonosova zahrada)- jest to teren pod Zwitynnymi Zcianami poro[nity niskim lasem.

sfinks (Sfinga)- pierwszego wej[cia na t baszt dokonali w 1947 roku Miroslav Jandacek i M. Lokvenc.

Zledzik (Herinek)- Chodzi tu o baszt skaln, a nie zagrych do ..:-) Znajduje sie po prawej stronie szlaku przy polarnym Tronie, jakie[ 400 m turystom zwiedzanie Skał Teplickich. Przedtem można było dojść jedynie do Świątynnych Ścian.

Sybir- nazwano tak wąskie jary między wysokimi masywami skalnymi. Śnieg leży tu nawet do miesięcy letnich.

Przy opracowywaniu tego tekstu korzystałem z Przewodnika turystycznego ,, Skalne Miasta
Skały Adrszpasko-Teplickie i okolice" wydanego przez wydawnictwo JUKO
Foto: Lubomir Imlauf-Skalna Korona, Świątynne Ściany, SybirSTART | O MNIE | INFORMACJE | KSIEGA GOSCI | RELACJE Z WYCIECZEK | TRASY TURYSTYCZNE | FAUNA I FLORA | HRUBOSKALSKO | PRACHOWSKIE | ADRSZPASKIE | TEPLICKIE | POLSKIE | GALERIA | TAPETY | HUMOR | HISTORIA STRONY | Mapa witryny


Podmenu:


Projekt i wykonanie firma Aquarid | ridian@aquarid.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego